Sign up for GEOCEN newsletter here...Print?Tell a friend about this page...
 

Tæt samarbejde mellem Kortsektionen og Prinsens Livregiment

Finderup øvelsesplads kortlægges på ny


 

Tæt samarbejde mellem Kortsektionen og Prinsens Livregiment

 

 

 

I skrivende stund opdateres øvelsespladskortet over Finderup Øvelsesterræn. Terrænofficeren kaptajn K.K. Bredholt fra Prinsens Livregiment bor lige i nabolaget, hvilket giver uhørt gode muligheder for koordination mellem Livregimentets terrænelement og Militærgeografisk Afdelings Kortsektion. Her er det overkonstabel Ryan Isaksen og kaptajn K.K. Bredholt, der diskuterer de fine nuancer i kortet.

Historisk terræn

Udenfor øvelsesterrænets østlige udkant finder man Finderup Høj ved Erik Glippingsvej. Fra højen har kongens ryttere eller kongemorderne kunnet se den brændende Finderup Lade, hvor kong Erik Glipping blev myrdet Sankt Cæcilie nat år 1286. Stedet, hvor laden formodes at have stået, er i dag markeret med en mindesten.

  

 

 

Written by Claus E. AndersenNews ID: 8

Return to News Index...