Sign up for GEOCEN newsletter here...Print?Tell a friend about this page...

 

BESTEMMELSER FOR UDDELING AF MILITÆRGEOGRAFISK AFDELINGS SKJOLD


 

Bestemmelser for uddeling af skjold.

 1. Militærgeografisk Afdelings skjold uddeles normalt ved repræsentative besøg, udvekslinger eller lignende ved militære institutioner i ind- og udland, eller til myndigheder, som har gjort en særlig indsats i forbindelse med afdelingens arbejde.
   
 2. Skjoldet kan - efter afdelingschefens bestemmelse - uddeles til enkeltpersoner til personlig ejendom, når disse har ydet en ekstraordinær indsats for afdelingen.
  Skjoldet uddeles til personel ved afdelingen til personlig ejendom, når disse opfylder følgende betingelser:
  a. Skjoldet tildeles ved afgang fra afdelingen til anden tjeneste, pensionering eller lignende,
  b. Et års tilfredsstillende tjeneste ved afdelingen
  c. Der kan af afdelingschefen gives tilladelse til at erhverve skjoldet før afgang fra afdelingen mod at pågældende bestrider anskaffelsesomkostningerne for skjoldet. Ved en sådan erhvervelse tildeles pågældende ikke afdelingens skjold ved en senere afgang.
   
 3. Beskrivelse af skjoldet:
  a. Militærgeografisk Afdelings skjold består af et træskjold på 15 X 17 cm, hvorpå der er påført afdelingens mærke (˜ 10 cm) i guldsmedeemalje.
  b. Mærket i skjoldet er afdelingens logo, som består af en globus med Danmark, som det fremherskende (eneste) motiv på blå baggrund. Globen er omkranset af læreringen, som er et gammelt ingeniørhjælpemiddel, der blev anvendt i forbindelse med konstruktion af skansekurve til feltbefæstning. Den yderste ring indeholder afdelingens navn på engelsk (Danish Army Military Geographic Branch) i gult på grøn baggrund. De fremherskende farver i logoet er gul og sort (sølv), som er ingeniørvåbnets traditionelle farver.
   
 4. Skjoldene er fortløbende nummererede, og en fortegnelse over, modtagere af skjoldet, opbevares ved afdelingschefen. Skjoldet tildeles kun en gang til myndigheder og personer.
   
 5. Nærværende bestemmelser udleveres sammen med skjoldet. 
   
Claus E. Andersen
Major
Afdelingschef

Modtagere:
No 2. Chief milgeo HQ ARRC ved oberstløjtnant Allan Othen
No 3. Geographic Engineer Group UK ved oberst A.P. Cross
No 4. 14 Geographic Squadron ved kaptajn (2iC) Micky Denham
No 6. Oberstløjtnant Gerhard Baustel fra det tyske Geoinformationsdienst i sin egenskab af formand for MGID Custodial Working Group
No. 7 Major H.P. Jensen (MPR02) i forbindelse med dennes pensionering.
  

Written by Claus E. AndersenNews ID: 5

Return to News Index...