Sign up for GEOCEN newsletter here...Print?Tell a friend about this page...
 


 

Et historisk tilbageblik...


 

Registrering af data på kysterne

 

Under den kolde krig havde den militærgeografiske enhed ved Hærens Ingeniør- og ABC-skole til opgave at opmåle adgangen til strandene på udvalgte steder i Danmark.

Opmåling af vanddybder

Afdelingen besidder stadig en motorbåd med ekkolod og mange andre ekstravagante dimsedutter, men båden er under udfasning, da afdelingen ikke længere løser denne opgave.

  

Written by Claus E. AndersenNews ID: 2

Return to News Index...