Sign up for GEOCEN newsletter here...Print?Tell a friend about this page...GIS-sektionen    Militærgeografisk Center   TERA-sektionen

MGA på Stereoider?

Nej, slet ikke! Men endelig, omsider, langt om længe og på tide får MGA nu en tiltrængt materielopgradering.

Det nye materiel omfatter, ud over et nyt datacenter på serversiden, også nyt uddannelsesmateriel bestående af et antal kraftige bærbare PCer, hver med dockingstation og to eksterne 24" skærme.

UDD MAT bliver desuden forsynet med den nødvendige »State-of-the-Art« software fra bl.a. ESRI til glæde for eleverne på de kommende Geo/GIS-uddannelser. 

På serversiden sætter MGA nu i 6. gear med fuld turbo på: Med hardwareopgraderingen har vi nemlig også fået en længe tiltrængt softwareopgradering, som sætter os i stand til hoste UDD-net, produktionsnet og Studie- og Udviklingsnettet på samme datacenter. Det vil dels smidiggøre administrationen, dels sætte MGA i stand til at understøtte en evt. fremtidig Service Orienteret Arkitektur (på det geospatiale område) såfremt Forsvaret engang i fremtiden vælger at satse mere på denne moderne softwarearkitektur.

Nyt forlig af deraf følgende ændringer

I takt med transformation fra »Militærgeografisk Afdeling« til »Militærgeografisk Center« skal Terrænanalysesektion (TERA SEK) omdannes til »Militærgeografisk Kompetenceformidlingssektion« (GEO KOMP SEK) og der skal etableres en række Geo- og GIS uddannelser, som GEO KOMP SEK kommer til at stå for.

 

Derfor har GISSEK, som fremadrettet kommer til at hedde Militærgeografisk Studie og Udviklingssektion (GEO STUV SEK) etabeleret en weblog for KOMP SEK, så du kan følge med i, hvad der sker med uddannelsessiden.

Men bortset fra at enhedsnavnene skiftes og der sker en række mindre interne organisationsændringer og heraf følgende personeludskiftninger, så forbliver opgaveporteføljen stort set uændret - dog vægtes der flere ressoucer til uddannelsessiden.

GEO KOMP SEK har fået en weblog!

bloggen kan du følge med i hvad der sker på uddannelsessiden i det nye Militærgeografiske Center, i daglige tale GEOCEN, som MGA ( ~ Militærgeografiske Afdeling) kommer til at hedde i det nye forlig.

Written by gis01News ID: 16

Return to News Index...