Sign up for GEOCEN newsletter here...Print?Tell a friend about this page...milgeo GeoSpatial Shop

Det er en kendt sag, at den Danske Hærs militærgeografiske tjeneste stadig er i sin vorden. En række geospatiale infrastrukturprojekter er i fuld gang, således at det bliver muligt, at støtte vore operative enheder og Hærens systemer. Bl.a. har HMAK iværksat udvikllingen af et geodatadistributionssystem, Map Delivery System, i daglig tale kaldet MDS. Herudover er der gjort en række tiltag til at styrke området gennem modelleringsprojekter, kartografiprojekter osv.
Mens vi venter på, at systemerne bliver færdigudviklede stiger behovet for, at Militærgeografisk Afdeling (MGA) støtter Hærens enheder og systemer. Regelmæssigt anmoder Hærens myndigheder/enheder MGA om støtte i form af rådgivning og konkrete leverancer af geodata; enten som plottede papirkort eller som bearbejdede digitale data.
I det omfang MGA råder over de ønskede data, leverer vi disse til de rekvirerende myndigheder/enheder i erkendelse af, at HMAK - som bærer det overordnede ansvar for levering af geodata -  ikke har ressourcer til at imødekomme alle ønsker.
Når de ønskede data er leveret til en myndighed/enhed gemmes de så vidt muligt digitalt.
Som et forsøg på i fremtiden at synliggøre disse leverancer vil vi vise produkkterne, som myndighederne/enhederne har fået leveret, i et digitalt `kortkatalog´:

milgeo Shoppen

i milgeo Shoppen du se en række produkter, som let kan leveres fra MGA til Hærens myndigheder/enheder. Endvidere kan du finde en bestillingsformular til specielle geospatiale produkter. Der er således tale om forarbejdede data til en specifik brug over et veldefineret geografisk område. Dvs. der er ikke tale om et leverancesystem - og dermed en "infrastrukturbyggeklods", men blot en service for eventuelle slutbrugere, der kunne have glæde af allerede processerede geodata. 
Vi håber med tiden at kunne udvide `sortimentet´, i takt med at vore fremtidige produktioner leveres til slutbrugerne.  

 Happy Shoppin´

Written by gis01News ID: 13

Return to News Index...