Sign up for GEOCEN newsletter here...Print?Tell a friend about this page...I perioden 23 - 26 januar deltog repræsentanter fra
Militærgeografisk Afdeling i DGI 2006 i London (UK).

En af indlægsholderne på konferencen...

De fire dages konference fokuserede på mest på kombinationen geospatiale data og efterretningstjeneste på strategisk niveau. Derfor bør Militærgeografis Afdeling ved fremtidig deltagelse ledsage ressourcepersoner på det efterretningsmæssige område - enten fra Forsvarets Efteretningstjeneste, Hærens Operative Kommando eller Danske Division - efter undertegnedes mening...

 

Anders T. Nielsen
CH / GISSEK  

Written by gis01News ID: 12

Return to News Index...