Sign up for GEOCEN newsletter here...Print?Tell a friend about this page...Læs artiklen fra HÆRNYT 2005-4 om Militærgeografisk Afdelings deltagelse i NATO-øvelse i Tyskland her... 

Written by mga01News ID: 11

Return to News Index...