Sign up for GEOCEN newsletter here...Print?Tell a friend about this page...
Tyske soldater har indset, at geoinformationer er af væsentlig betydning


 

For et år siden reorganiserede tysk forsvar den militærgeografiske tjeneste

 

 

Det tyske Forbundsværns forvandling til indsatsstyrke har markant tydeliggjort det øgede behov for geoinformationer i forbindelse med beslutningsprocesser i kriseområder. Dette behov bliver fra 12. marts 2003 fremtidigt dækket af Forbundsværnets Geoinformationstjeneste (Geoinformationsdienst der Bundeswehr (GeoInfoDBw)) i Euskirchen. Med reorganiseringen og koncentrationen af den Forbundsværnets hidtidige militærgeografiske tjeneste (Militärgeographischen Dienstes (MilGeoDst)) og fusioneringen med den geofysikaliske rådgivningstjeneste (Geophysikalischen Beratungsdienst der Bundeswehr (GeophysBDBw) bliver afdelingen for Forbundsværnets Geoinformationstjeneste (Amt für Geoinformationswesen der Bundeswehr (AGeoBw)) kernen i denne fagligt betonede tjeneste. Dette geovidenskabelige tjenestested bliver enestående i Forbundsværnet og samtidigt bliver det fagkontoret for indhentning af alle behov for geografiske informationer. Tjenesteydelserne fra den hidtidige militærgeografiske tjeneste og den geofysikaliske rådgivningstjeneste bliver sammen med de klassiske tjenester indeholdt i det fælles Forbundsværns Geoinformationstjeneste og indenfor enkelte områder betydeligt forbedret. Våbenarterne og lokalforsvarets tjenestesteders geoinformationsenheder deltager udelukkende i lokal rådgivning indenfor geotjenesten og faglig baseret støtte på stedet. Alle andre opgaver bliver løst centralt af Forbundsværnets Geoinformationstjeneste. Dette muliggør fra centralt hold en hurtigere reaktionstid samt endnu hurtigere betjening af forbrugerspecifikke behov for geoinformationsprodukter og tjenesteydelser end hidtil. Se også vedlagte brochure Se organisation: her...

Ref.:

Se flere oplysninger (more information) her samt her.

Bundeswehr Geoinformation Office

The BGIO is organized into 3 divisions and the Training and Instruction Center : The Central Services Division directly supports the Director, BGIO and Director, BGIS (as a dual responsibility) in performing the tasks assigned by the MOD at the national and international levels as well as in exercising functional control over the GeoInfo Service as a whole and administrative control over the BGIO. The General Affairs of Geosciences and Database Division with the Bundeswehr GeoInfo database forms the core of the BGIO. Its database provides worldwide GeoInfo data and is the basis for the production of all BGIS products for the Bundeswehr and allied armed forces. The GeoInfo Support Division provides operational forces of all categories. In addition it accommodates all central production tasks and ensures the operation and maintenance of systems. Finally, the BGIS Education Center that ensures introductory training as well as further and advanced training in the BGIS and, in conjunction with the German Meteorological Service, carries out the meteorological training. See organization:here...


 

 

Written by Claus E. AndersenNews ID: 1

Return to News Index...