Signup for GEOCEN Newsletter here...Print?Tell a friend about this page...

Status primo 2006

Militærgeografisk Afdeling er nu mere end tre år gammel. Da afdelingen i 2003  bad om budget til etablering af nyt produktions-apparat fik afdelingen mindre en 10% af hvad man forventede, at det ville koste at opstille afdelingen og etablere en ny produktion. Begrundelsen, jf. den daværende sagsbehandler i Hærens Operative kommando, var at "Der er jo ingen kunder i kortbutikken..." Afdelingens svar var analogt hertil "Nej, men alle hylder er jo også tomme!" 

I 2004 fik afdelingen bevilliget ca. 80% af det ønskede budget og opbygningen af ny produktion kunne påbegyndes. Det tager selvfølgelig tid at etablere en ny produktion med en ny organisation: Samtidig med en egentlig militærgeografisk kompetenceopbygning har afdelingen til opgave, at yde generel militærgeografisk støtte til andre hærenheder samt støtte med kort og anden geodata. Afdelingen har stadig meget at lære på det geospatiale område og prioriterer derfor den løbende uddannelse højt, men afdelingen er nået langt siden 2003. Og selv om serversiden af produktionsmiljøet endnu ikke er afklaret - endsige konsolideret - har afdelingen formået at skabe et stabilt produktionsmiljø bestående af

 • En passende organisation
 • Veluddannede og velmotiverede medarbejdere
 • Tidssvarende hardware
 • State-of-the-art software

Skønt råvarerne (Læs: De nødvendige geospatiale data) til produktionen er en kende knappe, så har Militærgeografisk Afdeling formået at markere sig både nationalt og internationalt i diverse sammenhænge.

Og i takt med at afdelingen har etableret et nyt produktionsapparat, er der faktisk "kommet kunder i kortbutikken". I løbet af de sidste par år har Militærgeografisk Afdeling således støttet følgende enheder og myndigheder:

 1. Ammunitionsrydningskompagniet (Amager)
 2. Beredskabsstyrelsen
 3. Center for Biologisk Beredskab
 4. Danske Division
 5. Den Danske Internationale Brigade
 6. Ericsson Microwave Systems, Norway 
 7. Eskadrille 271  i Flyvevåbnet
 8. Farvandsvæsnet
 9. Forsvarets ABC-central
 10. Forsvarets Bygningstjeneste
 11. Forsvarskommmandoen
 12. Hjemmeværnet
 13. Hærens Føringsstøtteskole (Tidl. Hærens Signal Skole)
 14. Hærens Ildstøtteskole (Tidl. Hærens Artilleri Skole)
 15. Hærens Ingeniør- og ABC-skole
 16. Hærens Materiel Kommando
 17. Hærens Officersskole
 18. Hærens Operative Kommando
 19. Hærens Kampskole
 20. Hærens Taktiske Træner (JCATS)
 21. Irak-missionen
 22. Jyske Dragonregiment
 23. Jægerkorpset 
 24. Kort og Matrikel Styrelsen
 25. Multi-national Standby Force High Readiness Brigade For UN Operations (SHIRBRIG)
 26. Oksbøllejren
 27. Oscmar, New Zeeland 
 28. Prinsens Livregiment
 29. Skov- og Naturstyrelsen
 30. Statens Seruminstitut
 31. Steel Beast systemet
 32. Sudan-missionen
 33. Systematic, Århus
 34. Søværnets Operative Kommando
 35. Terma, Lystrup
 36. Vordingborg Kaserne
 37. 1. Brigade
 38. 2. Brigade 

Ovenstående myndigheder/enheder er støttet med bearbejdede geodata i form af papirkort eller digitale spatiale data.
 

Ud over denne form for støtte har Militærgeografik Afdeling også støttet en række myndigheder og enkeltsystemer. Denne støtte er givet i form af konsulentstøtte og rådgivning i diverse geospatiale spørgsmål.

Så, jo, efter to år med nyt produktionsapparat er der nu sandelig "kommet kunder i kortbutikken..."