Signup for GEOCEN Newsletter here...Print?Tell a friend about this page...

Militærgeografisk Afdeling ser på nye mobile
muligheder for indsats i international tjeneste.


 

*** Føringscontainere ***


Denne artikel er uploadet 26. juni 2005

Militærgeografisk Afdeling ser sig i øjeblikket om efter muligheder, som kan hjælpe afdelingen og Hærens militærgeografer til en mobil indsats under hjemlige forhold og i international tjeneste. Et bud på, hvordan det kan gøres kommer fra nordmændene, som har gjort værdifulde erfaringer med indsats af en milgeo-celle i Kosovo og Irak.

Eksempler på den norske løsning kan ses på dette dias show (Billederne er for størsteparten stillet til rådighed af Uniteam) om føringscontainere.
(OBS: 27 billeder)