Signup for GEOCEN Newsletter here...Print?Tell a friend about this page...

Introduktion til

Geografiske Informations Systemer

(GIS)

- Hvad er "Kartografi"?

Kartografi er den symbolisering, som et givent objekt har på et kort. Hvis man blot georefererer et objekt, men ikke giver det en symbolisering, vil objekterne ikke give megen mening: Huse, træer, veje, byer, vandløb, skove etc. vil blot antage form som punkter, linier og polygoner som dette eks. Ved at give objektet et kartografisk udtryk (symbol/form, størrelse og farve) kommunikeres informationen hurtigt og entydigt til brugeren, idet vi som kortlæsere/brugere har nogle forventninger til kortets kartografi. Lad os blot prøve at give det foregående eksempel forskellige kartografiske udtryk ved at ændre på farver, størrelser og former. Eksemplerne kræver en (signatur-) forklaring for overhovedet at give mening, men hvis man er vant til at modtage information fra et kort med en bestemt kartografi, så er det ofte forbundet med vanskelighed at "lære" en ny opsætning af kortene.

Det traditionelle 2 cm Hærkort (serie M715, 1:50.000) som danske soldater har brugt i flere generationer, har en kartografi hvor vejene er røde, bebyggelsen er grå/sort, vandet er blåt og bevoksningen er grøn. Dette farvevalg kommunikerer hurtigt og entydigt information til læseren/brugeren. Derfor er der da også i de militære kredse, en vis modvilje mod at ændre på kortets udseende. Der er dog løbende blevet lavet mindre ændringer i kortets kartografi - for at gøre kortet endnu mere intuitivt at bruge, se f.eks. disse eksempler.  

Også i Hæren er anvendelsen af digitale kort (raster- og vektor-kort) stadigt stigende. Derfor har Hæren i 2004 samarbejde med KMS startet et projekt med formål at lave en kartografisk opsætning af digitale vektorkort. Men ud over at projektets første fase skal munde ud i en digital skærm-kartografi, vil projektet også stille forslag til modernisering af de traditionelle papirkorts kartografi. Formålet med en fælles generel skærm og analog kartografi er, at gøre kommunikationen af geodata endnu mere hurtig, sikker og entydig.

Nogle vil måske hævde at papirkortenes kartografi allerede er, som den bør være, men det kan vel næppe kaldes intuitiv informationsformidling når vejene på 1 cm, 2 cm og 4 mm kortene alle har forskellige farver! Endvidere er papirkortene ofte generaliserede i en grad, der gør, at de er upræcise. Den manglende præcision er af mindre betydning, så længe alle brugere har det samme kortgrundlag, men i takt med indførelsen af multiskalerbare digitale kort i våben-, kommunikations- og førings-systemer kan disse unøjagtigheder vise sig at være særdeles uhensigtsmæssige.  

Sammenfattende kan man sige, at den kartografiske opsætning således er afgørende for, hvorledes kortets informationer formidles til læseren/brugeren. Som soldater er vi vant til, at kortet antager et udtryk, som vi umiddelbart kan forstå, idet kartografien er det fælles "sprog" som sikrer, at vi kan kommunikere med og om geodata på en entydig og sikkerhedsmæssig forsvarlig måde, se blot endnu et par eksempler her.


Denne intro er sidst opdateret 15. januar 2012
af Anders T. Nielsen