Signup for GEOCEN Newsletter here...Print?Tell a friend about this page...

This page in English, please...

WiFi Humor

 


 Computer på spansk...

En spansklærer var i spansk ved at forklare klassen, at et navneord på spansk - forskelligt fra dansk og engelsk - er enten hankøn eller hunkøn:
“Hus” f.eks. er hunkøn: “la casa.”
“Blyant,” derimod er hankøn: “el lapiz.”
En elev spørger herefter: “Hvilket køn er ‘computer’?”

 

I stedet for at give eleven et svar delte lærerinden klassen i to grupper; drenge og piger og bad eleverne selv om at komme med at bud på ordet computers køn. Hver af grupperne blev bedt om at argumentere for deres forslag.

 

Drengegruppen foreslog at “computer” bestemt måtte være hunkøn (“la computadora”), fordi:


1. Ingen ud over deres skaber kan forstå deres interne logik;
2. Sproget hvormed de kommunikerer med hinanden er komplet uforståeligt for alle andre;
3. Selv den mindste fejltagelse lagres, så den kan findes frem igen og ramme en langt tid efter den er begået; og
4. Så snart man anskaffer sig én, så skal man betale halvdelen af sin løn for at købe tilbehør til den.

 

Pigegruppen forslog imidlertid, at “computer” skulle være et hankønsord (“el computador”), fordi:

 

1. For at få dem til at gøre noget, så skal man tænde dem;
2. De indeholder masser af information, men kan alligevel ikke tænke selvstændigt;
3. Det er meningen, at de skal hjælpe dig med at løse problemer, men halvdelen af tiden er de selv problemet; og
4. Så snart man anskaffer sig én, så må man sande at hvis man havde ventet blot lidt længere, så ville man have kunnet få en bedre model...

 

Pigegruppen vandt!