Signup for GEOCEN Newsletter here...Print?Tell a friend about this page...

Hvad dækker begreberne over?

Begreberne

  • COP  (~Common Operational Picture),
  • JCOP (~Joint Common Operational Picture), 
  • CROP (~Common Recognized Operational Picture),
  • REP  (~Recognized Environmental Picture)

dækker alle mere eller mindre over det samme. Selvfølgelig kan de lærde eksperter strides om begrebernes detaljer, men i store træk taler de om det samme.
Somme tider arbejder de enkelte værn med deres egne "billeder":

  • Recognised Air Picture (RAP),
  • Recognised Ground Picture (RGP),
  • Recognised Maritime Picture (RMP)

Populært sagt kan man sige, at i forbindelse med Netværks Baserede Operationer (på dansk forkortet NBO, på engelsk/amerikansk: NEC: Network Enabled Capabilities eller NCW: Network Centric Warfare) optræder alle våben-, sensor- og kommando/kontrol-systemer som knudepunkter i et digitalt netværk. For at have et fælles og sammenhængende digitalt billede af kamppladsen, arbejder man med et begreb, som kaldes »COP«. Tanken bag dette COP er, at alle NBO-aktørerne har det samme referencegrundlag og en samstemmende opfattelse af kamppladsen; altså ikke bare en teknisk interoperabilitet, men også en semantisk ( ~ betydningsmæssig) interoperabilitet. 

En stak af forskellige lag udgør til sammen COP ( ~ Common Operational Picture)

Grundlaget for COP er en sammenstilling af en række forskellige (data-)lag, bl.a. geospatiale-, hydrografiske-, meteorologiske-, oceanografiske-data. Forkortet kan disse ord blive danne akronymerne »H-GeoMetOC«, »GeoHMetOC«, »GeoMetOC« og »HMetOC«. Franskmændene omtaler også ofte denne datasamling (uden geo-data) som »HOM« ( ~ Hydrographie, Océanographie et Météorologie).

På NATO-skolen i Oberammergau i Tyskland er det til stadig debat, hvorvidt man skal kalde de rumlige data for »geografiske« eller  »geospatiale« data og om NATO-kurset skal hedde »Nato Geographic Officers Course« eller  »Nato Geospatial Officers Course«, men basalt set, så drejer det sig nok om det samme: Data, som kan repræsenteres digitalt, men som refererer til noget stedbestemt i den virkelige verden?!